Vores SFO og Klub

Ønsker du, at dit barn skal gå i skolefritidsordning, skal du selv indskrive dit barn på den digitale pladsanvisning. Dette kan tidligst ske den 1. august det år dit barn starter i skole.

Det er også via den digitale pladsanvisning at du udmelder dit barn. Udmeldelse skal ske til den sidste i en måned med en måneds varsel.

I Halsnæs Kommune har vi følgende skolefritidsordninger:

  • SFO - 0. klasse til 30. april i 3. klasse (morgenmodul er inklusiv).
  • SFO-Klub - fra 1. maj i 3. klasse til 30. april i 6. klasse (morgenmodul er inklusiv).
  • Morgenmodul 0.klasse til 30. april i 6.klasse.

Går dit barn i 3. klasse og indmeldt i SFO, vil det automatisk blive udmeldt pr. 30. april. Ønsker du dit barn indmeldt i SFO-klub, skal dette ske via den digitale pladsanvisning. Dette kan ske fra 1. maj.

Går dit barn i 6. klasse og indmeldt i SFO-klub, vil det automatisk blive udmeldt pr. 30. april.

Du kan læse mere omkring de enkelte skolefritidsordninger på skolernes egne hjemmesider.