SSP

SSP er det forebyggende, forpligtende samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi.

Samarbejdets formål er at forebygge og reducere mistrivsel, risikoadfærd og kriminalitet blandt børn og unge i Halsnæs Kommune. Forebyggelse betyder at gøre en indsats, inden tingene udvikler sig alt for bekymrende.  

Samarbejdet er organiseret i et netværk som mødes ca. 6 gange om året og deltagere i netværket er skoler, ungdomsklubber, ungdomsuddannelser, stof og alkoholrådgivning, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU vejleder), Nordsjællands Politi, privatskoler, Ungeværket, Lejerbo rådgivning – kort sagt alle som har viden om og kontakt med børn og unge i Halsnæs kommune. SSP Koordinatoren faciliterer dette netværk.

Alle fagpersoner kan kontakte SSP koordinator på et hvilket som helt tidspunkt med henblik på sparring, råd og vejledning.

SSP afholder også en årlig SSP temadag for et bredt udsnit af fagfolk, hvor der vil være et aktuelt tema.

Alle folkeskoler og de fleste privatskoler deltager i dette samarbejde. Der er således en SSP kontaktperson på hver skole, som kan kontaktes, hvis man er bekymret for sit eget, eller et andet, barns trivsel eller adfærd.

SSP koordinator deltager også i forældremøder på forskellige årgange med diverse oplæg om ungdomsliv, og organiserer den opsøgende indsats i et SSP gadeteam.

Du kan som ung eller forældre/borger henvende dig til SSP koordinator, hvis du har bekymring, eller viden, om unges risiko adfærd i kommunen. Du kan også henvende dig som forældre, hvis du er bekymret for dit eget barn.

SSP koordinator har tavshedspligt og du kan vælge at være anonym ved henvendelse.

Kontakt til SSP koordinatoren

Troels Birk
SSP koordinator/kriminolog
Børn, Unge og Læring