Unge

Du kan i løbet af dit liv stå i situationer som er svære, og opleve udfordringer som du synes er svære at klare.

Nogle af disse udfordringer bør du måske søge hjælp til at få løst. Det er selvfølgelig forskelligt fra ung til ung hvad der føles svært i livet.

Her på siden vil vi derfor komme med nogle henvisninger til, hvor du kan søge hjælp, hvis du synes du har en udfordring.

Du er altid velkommen til at kontakte SSP koordinatoren hvis du er i tvivl om du har brug for hjælp.

UngeGuiden  kan forhåbentlig hjælpe dig til komme videre og/eller kortlægge, hvor du eventuelt kan få yderligere råd og vejledning til at afhjælpe de problemer, du står med.

 

Råd og vejledning til unge

Hvis du har brug for råd og vejledning, og ikke synes du får den hjælp hjemme, kan det være nødvendigt at søge hjælp hos andre. Det kan være i dit nære netværk (familie og venner og gerne venners forældre), hos din lærer, klubpædagog eller andre du har tillid til. 

Hvis du har brug for professionel hjælp , så skal du kontakte Familieafdelingen, hvor du kan få råd og vejledning (se yderligere senere). 

Det er vigtigt, at du reagerer og handler på din egen bekymring, undring og/eller usikkerhed ved at søge den hjælp, der er passende for din situation.

Du er også altid velkommen til at kontakte SSP koordinatoren.

Har du brug for hjælp

Nogle gange kan livet føles rigtig svært, og nogle gange støder man på problemer, som er svære at løse selv. Det kan være at du har det svært, er bekymret eller ked af det.. Uanset hvad det handler om, er der forskellige muligheder for at få hjælp og rådgivning. Find vej til hjælp her.

Kend dine rettigheder

Alle børn har rettigheder! Det betyder blandt andet, at du har ret til at leve et trygt og godt liv, ret til hjælp og ret til at blive hørt. Dine rettigheder er beskrevet i FN’s Børnekonvention og i de danske love.

Du kan finde hjælp og læse mere om dine rettigheder på børneportalen.

Selvom ungdomskriminaliteten generelt er faldet, er der desværre en lille gruppe unge, som tegner sig for en stor del af ungdomskriminaliteten. Hvis denne gruppe kan hjælpes ind i en bedre udvikling, vil det kunne ses i kriminalitets statistikken.

Har du brug for materiale i forhold til at skrive opgave om kriminalitet vil du med fordel finde det på Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside

Kontakt til SSP Koordinatoren

Troels Birk
SSP koordinator/kriminolog
Børn, Unge og Læring