Vores skoler

Ved at klikke på skolerne nedenfor, bliver du guidet videre til den enkelte skoles hjemmeside.

Velkommen til Frederiksværk Skole

Velkommen til Melby Skole

Velkommen til Hundested Skole

Velkommen til Magleblik Skole

Velkommen til Ølsted Skole

Information vedrørende skoleindskrivning og skoleskift

Indskrivning og udmeldelse til skole sker ved henvendelse på dit barns distriktsskole

Hvis du ønsker, at dit barn skal optages på en anden skole end den distriktsskole, du ud fra din adresse hører til, skal du rette henvendelse til den pågældende skole.

Reglerne om frit skolevalg giver mulighed for frit at vælge skole både i og uden for kommunen, hvis der er plads på skolen.

Dit barn skal starte i børnehaveklasse det kalenderår, barnet fylder 6 år.

Der vil, hvert år ultimo august måned, blive udsendt breve fra distriktsskolerne omkring indskrivning til børnehaveklasse.

Der vil i brevet være oplysninger om den digitale skoleindskrivning og i hvilken periode du kan indskrive dit barn.

For skoleåret 2024/2025 vil den digitale skoleindskrivning være åben i perioden 11. august til og med 30. november 2023.

Her kan du indskrive dit barn til børnehaveklasse.

Du skal benytte MitId når du logger på.

Informationsmøder

 

Hvis dit barn skal starte i børnehaveklasse, vil du ultimo august måned året inden skolestart få tilsendt en invitation til informationsmøde omkring start i børnehaveklasse.

Datoerne for disse informationsmøder ligger i september måned, og vil blive offentliggjort her på siden når datoerne foreligger.

Der er ikke helt frit skolevalg i Halsnæs Kommune. Det betyder, at dit barn som udgangspunkt skal gå på den skole, der hører til det skoledistrikt I bor i. Det er dog muligt at søge en anden skole end distriktsskolen. Der gælder følgende regler for skoleskift:

  • Hvis der i gennemsnit er 26 elever i klasserne på den ønskede skole, kan der ikke optages elever fra andre skoledistrikter.
  • På skoler med specialtilbud - herunder inklusionsklasser, inkluderende dagbehandling samt basetilbud er grænsen 22 elever. Undtaget herfra er NÆS-klasserne der som udgangspunkt har et maksimalt elevtal på 16.
  • Er elevtallet under 26/22 kan elever fra andre distrikter optages på skolen.

Kriterierne for optagelse er:

  • Børn bosiddende i Halsnæs Kommune går forud for børn fra andre kommuner.
  • Søskende til elever på skolen går forud for andre.
  • Børn indenfor skoledistriktet går forud for børn i andre skoledistrikter.

I det omfang, hvor ovenstående kriterier ikke kan afgøre optagelse mellem to eller flere børn, vil afgørelsen blive truffet ved lodtrækning.

Selvom du har dit barn indskrevet på en skole uden for barnets skoledistrikt, har du fortsat ubetinget ret til at blive optaget på distriktsskolen.

Hvis I flytter til anden bopæl indenfor kommunen, har dit barn lov til at forsætte sin skolegang på den hidtidige skole.

Hvis I flytter til anden kommune, har dit barn lov til at fortsætte skolegangen på den hidtidige skole, såfremt dette ikke medfører oprettelse af flere klasser.

For placeringer på skolens enkelte afdelinger henvises til skolernes principper for klassedannelse.

Eventuelle udgifter til transport i forbindelse med skolegang på anden skole end distriktsskolen betales af forældrene.

Flytning indenfor kommunen

Flytter I til et andet skoledistrikt i Halsnæs, har dit barn mulighed for at fortsætte sin skolegang på sin hidtidige skole.

Flytning til anden kommune

Flytter I til en anden kommune, har dit barn fortsat mulighed for at fortsætte sin skolegang på den hidtidige skole, såfremt barnets forbliven på skolen ikke medfører oprettelse af flere klasser.