Professionelle

SSP er en samarbejdsmodel, hvor alle aktører omkring børn og unge er deltagere og medspillere – det være sig bl.a. lærere, pædagoger, sagsbehandlere, psykologer, sundhedspersonale, politi og ikke mindst forældre samt børn og unge.

I Halsnæs Kommune er der næsten 1.000 medarbejdere ansat i kommunens skoler, daginstitutioner, SFOer, klubber, Familieafdeling, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedspleje med mere. Alle ledere og medarbejdere ansat i områderne Børn, Unge og Læring samt Social Service og Familier er en naturlig del af, og har et ansvar for, SSP samarbejdet, herunder at forebygge kriminalitet blandt kommunens unge.

Alle er ansvarlige for at deltage i arbejdet med at skabe gode rammer og vilkår for kommunens børn og unge. En vigtig opgave i denne forbindelse er at reagere på, og tage ansvar for, alarmklokker eller problemstillinger hos børn, unge og deres familier.

Alle er ansvarlige for at dele viden og informationer med de personer, som kan have gavn af informationerne, eller som kan bidrage til en løsning for barnet eller den unge. Selvfølgelig indenfor lovgivningens rammer.

 

Læs mere

Det overordnede mål med SSP samarbejdet er at forebygge risikoadfærd, herunder kriminalitet blandt kommunens unge.

SSP indsatsen tilrettelægges med følgende overordnede mål:

  • At understøtte positive inkluderende fællesskaber
  • At skabe gode, trygge og udviklende vilkår for alle børn og unge i Halsnæs
  • At forebygge at kommunens unge begår uønskede eller kriminelle handlinger
  • At forhindre den enkelte unge i at udvikle et kriminelt handlemønster

Læs mere om SSP samarbejdet, Det Kriminalpræventive Råd, unges misbrug og politi på nedenstående link: