Sundhedsfagligt tilsyn

Det sundhedsfaglige tilsyn udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed og gennemføres på alle typer af behandlingssteder i sundhedsvæsenet. Tilsynet skal bidrage til at sikre patientsikkerheden og patienternes rettigheder. Derudover skal tilsynet understøtte læring på behandlingsstederne.

Styrelsen gennemfører tilsynsbesøg på behandlingssteder på baggrund af en risikovurdering. Styrelsen for Patientsikkerhed udtrækker endvidere behandlingssteder til planlagte, varslede tilsyn på baggrund af tilfældige stikprøver for at tegne en risikoprofil af forskellige typer af behandlingssteder. Styrelsen gennemfører også tilsyn på baggrund af konkrete bekymringer for patientsikkerheden.

På ældreområdet kan Styrelsen for Patientsikkerhed eksempelvis gennemføre det sundhedsfaglige tilsyn i hjemmeplejen eller på et plejecenter.

Du kan læse mere om det Sundhedsfaglige tilsyn her.

På baggrund af tilsynet udarbejdes der en tilsynsrapport. Herunder kan du læse tilsynsrapporterne: