Boliger med støtte

Center for Voksenstøtte leverer socialpædagogiske støtte til borgere i eget hjem. Derudover har Center For Voksenstøtte boliger med tilknyttet socialpædagogiske støtte.

Nedenfor kan du læse om de forskellige tilbud.

Læs mere

Hvad kan vi tilbyde?

Halsnæs Kommune har 4 træningslejligheder beliggende i Hundested.

Træningslejlighederne giver dig mulighed for at afklare dine ressourcer i forhold til at bo selv, samt at afprøve og træne at bo i egen bolig. 

Træningslejlighederne er for personer med nedsat psykisk funktionsevne og/eller med særlige sociale problematikker. På baggrund af disse vanskeligheder er beboeren tilknyttet støtteperson(er) via § 85 støtte. Målgruppen er for borgere, hvor der er behov for afklaring af hvilket støttebehov pågældende har brug for i hverdagen. Beboerne skal vurderes at kunne klare sig i sene aften og nattetimer. 

Der er tilknyttet 1-2 støttepersoner, som kan støtte og guide dig i hverdagen i forhold til almindelig dagligdags livsførelse. 

Da træningslejlighederne har til formål at afklare ressourcer og træne kompetencer i forhold til at bo i egen bolig, har du kun mulighed for at bo i træningslejligheden midlertidigt, i op til ½ år. 

Da træningslejlighederne ikke er en permanente boliger, vil du ikke få en lejekontrakt og dermed heller ikke skulle betale husleje. Du skal i stedet betale for en servicepakke. 

Hvad kan vi tilbyde?

Halsnæs Kommune har 4 træningslejligheder beliggende i Hundested.

Træningslejlighederne giver dig mulighed for at afklare dine ressourcer i forhold til at bo selv, samt at afprøve og træne at bo i egen bolig. 

Træningslejlighederne er for personer med nedsat psykisk funktionsevne og/eller med særlige sociale problematikker. På baggrund af disse vanskeligheder er beboeren tilknyttet støtteperson(er) via § 85 støtte. Målgruppen er for borgere, hvor der er behov for afklaring af hvilket støttebehov pågældende har brug for i hverdagen. Beboerne skal vurderes at kunne klare sig i sene aften og nattetimer. 

Der er tilknyttet 1-2 støttepersoner, som kan støtte og guide dig i hverdagen i forhold til almindelig dagligdags livsførelse. 

Da træningslejlighederne har til formål at afklare ressourcer og træne kompetencer i forhold til at bo i egen bolig, har du kun mulighed for at bo i træningslejligheden midlertidigt, i op til ½ år. 

Da træningslejlighederne ikke er en permanente boliger, vil du ikke få en lejekontrakt og dermed heller ikke skulle betale husleje. Du skal i stedet betale for en servicepakke. 

Hvad kan vi tilbyde?

Havlit er et tidsbegrænset socialpsykiatrisk bofællesskab målrettet unge med psykisk sygdom eller sårbarhed og væsentligt behov for støtte til at meste eget liv. Havlit består at 9 selvstændige lejemål beliggende centralt i Hundested. Beboerne har midlertidige lejekontrakter på 2 år. Havlit er et bofællesskab, som skal forebygge at borgere kommer i botilbud efter Servicelovens § 107 og § 108. Formålet med opholdet er, at de unge bliver selvhjulpne i egen bolig, evt. med begrænset støtte.

Beboerne på Havlit modtager individuel støtte, jf. Servicelovens § 85 eller 76. Der er tilknyttet fælles arealer med mulighed for social træning og træning af ADL færdigheder. Derudover er der til bofællesskabet tilknyttet personaledækning fordelt morgen, eftermiddag/tidlig aften og weekend. Det forventes at beboerne er selvhjulpne i sene aften –og nattetimer.

Hvad kan vi tilbyde?

Kildemoseparkens ungdomsboliger er et samarbejde mellem det almennyttige Arresø Boligselskab og Halsnæs kommune.

De 9 ungdomsboliger er en tidlig forebyggende indsats til de unge, som har behov for støtte til at klare sig i egen bolig, fastholde uddannelse/beskæftigelse, samt have gavn af at være en del af et socialt fællesskab med andre unge.

Der skal være tilknyttet individuel støtteperson via § 85 eller § 76. Derudover tilbydes der socialpædagogisk støtte 1-2 gange om ugen for at understøtte dels et fællesskab mellem de unge, dels indgå i fællesskabet med de øvrige beboere i Kildemoseparken, samt varetagelse af samarbejdet mellem Arresø Boligselskab, de unge og Halsnæs Kommune.

Kildemoseparkens ungdomsboliger er særskilte lejemål og den unge får egen bolig/rækkehus.

Hvad kan vi tilbyde?

Kildemoseparkens inklusionsboliger er et projektsamarbejde mellem Halsnæs Kommune og Arresø Boligselskab. Projektet er dermed et civilsamfundsprojekt og det er en forudsætning, at der skal være en støtteindsats efter Serviceloven og/eller Lov om Aktiv beskæftigelse.

Inklusionsboligerne er en boligform, der er målrettet psykisk og socialt sårbare unge. De unge bor sammen under kollegie-lignende forhold. Der bor 3 unge i 1 rækkehus/lejlighed, hvor de har hver deres værelse og fælles køkken og bad. Vi har i alt 9 værelser fordelt i 3 boliger.

Boligerne er en tidlig forebyggende indsats til de unge, som har behov for lettere støtte til at klare sig i egen bolig og som har gavn af at være en del af et socialt fællesskab med andre unge.

Der er tilknyttet sociale viceværter, som yder den socialpædagogisk støtte til beboerne med henblik på, at de kan klare sig i egen bolig uden støtte og komme i gang med arbejde eller uddannelse.