Trekløveret

Trekløveret er et Leve- og bofællesskab for voksne med et udviklingshandicap.

Borgerne bor i lejeboliger under almenboliglovens § 105 med socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85.

Trekløveret består af syv boenheder, der er fordelt i kommunen, derudover er der et samværs og aktivitetshus (TAK) efter servicelovens § 104.

Læs mere

TAK står for Trekløveret Aktivitets og Kulturhus.

For at komme i TAK skal man visiteres efter § 104 i serviceloven.

Præstebrovej 12

Opgangsfællesskabet består af tolv individuelle lejligheder, hvoraf to lejligheder er velegnet til par.

Der er personaledækning i tidsrummet kl. 7-21 alle ugens dage. 

Boligerne ejes af Nordsjællands Boligselskab og leje foregår efter Almenboliglovens § 105. 

Præstebrovej 16

Team 1, Team 2, Team 3 består af tre leve- og bomiljøer med i alt sytten individuelle lejligheder. Her er der personaledækning døgnet rundt. 

Der er personaledækning hele døgnet alle ugens dage. 

Boligerne ejes af Nordsjællands Boligselskab og leje foregår efter Almenboliglovens § 105. 

Opgangsfællesskabet består af femten individuelle lejemål. 

Her er der personaledækning i tidsrummet kl. 7-21 i hverdagene, og i dagtimerne i weekenderne. 

Boligerne ejes af Lejerbo og leje foregår efter Almenboliglovens § 3 stk. 2. 

Bofællesskabet af seks individuelle lejligheder, beliggende i Frederiksværk bymidte.  

Bofællesskabet har personaledækning i tidsrummet kl. 7-21 i hverdagene, og kl. 9-19 i weekenderne.

Boligerne ejes af Domea og leje foregår efter Almeneboliglovens § 105. 

Andre udgifter

Du skal selv betale for kost, telefon, medielicens, forsikringer, personlige fornødenheder og aktiviteter. 

Du vælger selv om du vil være med i dit teams kostforening. Praksis er forskellig fra team til team, og du er selv med til at bestemme det.

Bolig

Lejemålene administreres efter de almindelige betingelser i lejeloven.

Almenboligloven § 105

Kommunalbestyrelsen drager omsorg for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes almene ældreboliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, som har særligt behov for sådanne boliger.

Regionerne eller kommunerne kan overlade til selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være byg- og driftsherre af almene ældreboliger, der tilvejebringes med særligt henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Boligerne kan tilvejebringes som almene ældreboliger efter denne lov eller som kommunalt finansierede boliger.

Faciliteter

På alle matrikler er der foruden de private lejligheder tilknyttet en støttelejlighed eller et aktivitetscenter, hvor man har mulighed for at mødes med andre borgere eller personale. Her arrangeres også fællesspisning og aktiviteter.

Botilbuddene råder over et mindre antal biler og busser, som gør det muligt at tilbyde transport i begrænset omfang til pædagogisk ledsagelse, som fx læge og  tandlæge.

Praktisk hjælp

Der er tilknyttet vicevært til ejendommene. De sørger for vedligehold af ejendommen, snerydning græsslåning m.v.  De har ikke mulighed for at hjælpe med praktiske gøremål i lejlighederne (fx ophængning af billeder, lamper, samle møbler).