Midgården

Midgården tilbyder bo og dagtilbud efter servicelovens § 108 og 104, for voksne med betydeligt og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, som følge af medfødte eller erhvervede hjerneskader.

Midgården henvender sig til borgere i et bredt aldersspektrum. Fælles for både unge og gamle er behovet for praktisk og pædagogisk hjælp, et nært og hjemligt miljø, samt muligheden for at tilpasse indsatsen til den enkelte borger. Midgården er beliggende i Frederiksværk.

Læs mere

Værdier

På daghjemmet er vi optaget af den enkelte brugers oplevelse af selvværd, nærhed og nærvær. Vi lægger stor vægt på den gode stemning, umiddelbar glæde og oplevelse af fællesskab, tilpasset den enkeltes formåen og mulighed.  Vi arbejder med fokus på at skabe et lystbetonet rum for samvær og aktivitet.

Vi tilbyder udfordringer som matcher det funktionsniveau den enkelte er på, sådan at verden ikke bliver mindre, men udvider sig.  Muligheden for udvikling, selv i det små, giver eksistensfølelse, glæde og livskvalitet.

Vi arbejder især med at være nærværende i relationen med brugerne, da det er der, man kan føle sig set, hørt og anerkendt.  Når der er tryghed i relationen, kan man modtage udfordringer, og derved øge kompetencerne.

Mange brugere er særlig udfordret i forhold til at være sammen med andre, hvilket indebærer at  vi arbejder med at skærme brugeren og tilbyde 1-1 kontakt  i løbet af dagen, for at brugeren kan rumme samvær og kommunikation, som vi alle har brug for. 

Andre brugere har mulighed for at indgå i et gruppedynamisk fællesskab, hvor vi arbejder på ”vi -oplevelsen”, og at vi ”har noget sammen”, på trods af kommunikationshandicap.

Udgangspunkt for det pædagogiske arbejde

Vi benytter os af ; sansestimulation, musik, og forskellige forløb tilrettelagt ud fra en neuropædagogisk synsvinkel,  herunder relationspædagogisk, sanseorienteret, ressourceorienteret og anerkendende tilgang.

Vi arbejder med skærmning i forhold til høj arousal problematik, og skift i sansestimulationen for at vække den lave arousal.

Vi benytter ofte ”det fælles tredje”, for at danne det rum hvor vi udøver den relations pædagogiske tilgang.  Eksempler kan være kreative aktiviteter, synge sange, naturoplevelser, historielæsning, bål, lege og boldspild.  

Sanse stimuli og sansemotorik er ind tænkt i forskellige aktiviteter, og der arbejdes målrettet med stimuli af de forskellige sanser.  Arbejdet er tilrettelagt ud fra den enkelte bruger og det at de ikke selv kan opsøge alle sansestimuli, men har brug for hjælp til dette. 

Tryghed er et nøgleord i vores brugeres tilværelse, da tryghed er et nødvendigt fundament for at kunne nyde sansestimuli, have mod på nye oplevelser og at danne nye erfaringer. 

For at kunne se ressourcer og muligheder er det vigtigt med en anerkendende og værdsættende tilgang til det enkelte menneske.

Beliggenhed

Midgården er centralt beliggende på en stor indhegnet grund i Frederiksværk by. Der er cirka et kvarters gang til toget som kører strækningen Hillerød-Hundested. Bus nr 326 og 319 holder i umiddelbar nærhed af Midgården. Der er cirka 5 minutters gang til gågaden og nord vest centret.

Bolig og omgivelser

Midgården er indrettet i et plan, med plads og mulighed for at kørestolsbrugere kan komme rundt. Alle værelser kan/er indrettet med loftlift og plejeseng. De tilhørende baderum er indrettet med lift og der er sansebadekar på hver afdeling. Der er 4 bo enheder, som hver indeholder 7 værelser, en fælles opholdstue med køkken og 3 badeværelser. Midgårdens 20.000 km sansehave er indhegnet og indrettet med sanseoplevelser, som f.eks. duft/bærstier, frugttræer, nøddebuske, gynger, bålhytte m.v. 

Midgårdens målgruppe er borgere, som skal have fuld hjælp til såvel almindelig daglig levevis og i sociale sammenhænge.

Midgården har plads til 26 borgere i alderen 18 - 85 år med:

  • Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog og udviklingshæmning
  • Medfødt hjerneskade
  • Autismespektrum og udviklingshæmning
  • Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder og  udviklingshæmning
  • Multipel funktionsnedsættelse
  • Senhjerneskade

Nedenfor er samlet praktiske informationer om personaledækning, personalets særlige kompetencer, kost og egenbetaling.

Personaledækning

Midgården er døgndækket. Der er 2-3 personaler på arbejde i hver afdeling fra 6.30-22.30 og 2 vågne nattevagter fra 22.20-07.30. På Daghjemmet (Ydums Hus) er der 3 pædagoger til 10 borgere, Daghjemmet har åbent alle hverdage fra kl. 08.30-15.30.

Særlige kompetencer

Vi har sundhedsfagligt personale ansat og kan derfor tilbyde somatisk pleje, som eksempelvis sonde, kateter, CPAP og  epilepsiovervågning. Der er tilknyttet faste læger og fysioterapeuter.

Kost

Midgården har eget produktionskøkken, som tilbereder frokost og aftensmad til hver boenhed. Køkkenet har elite smiley og bronze økologimærke. I køkkenet sørger en uddannet ernæringsassistent for at tilberede både almindelig kost og diætkost, som eksempelvis beriget eller fedtfattig, tyggevenlig, minus svin m.m. Et par gange om ugen er der biret/dessert, ofte efter årstidens råvarer f.eks. frugtgrød, æblekage m.v. Vi tilstræber at borgerne har indflydelse på menuen.

Egenbetaling

Borgerne betaler husleje, varme og el, udgiften kan variere efter antal kvadratmeter i den enkeltes værelse.Herudover betales for kost (deltagelse i kostordning er obligatorisk) og vask.Hvis man har særlige behov for specialkost, som eksempelvis sonde kan det indebære egenbetaling, hvis udgiften hertil overstiger den almindelige kosttakst. Udgifter til personlige fornødenheder, fx, hygiejneprodukter, aktiviteter, medielicens og telefon afholdes af borgeren.

Eksempel på egenbetadling

Udgift Kr. 
Husleje 3.096
El 705
Varme  705
Fuld kost  2.500
Lønbidrag til kostfremstilling 510
Vask 118
I alt 7.624