Karriere

Botilbuddene er en stor organisation, som arbejder målrettet med at kvalitetsløfte vores indsats.

 Der foregår kontinuerligt kompetenceudvikling på flere plan alle steder i organisationen. Vi opfordrer alle medarbejdere til at anvende de muligheder vores tiltag giver for faglig og personlig udvikling.

Læs mere

Vi er kendt for at være en rummelig, anerkendende organisation, både for borgere og medarbejdere. Der arbejdes tillidsbaseret og med kort vej mellem ledelse og medarbejdere.

Vi tror på, at vi kan noget i kraft af det vi er sammen og at vores forskellige kompetencer er en styrke for fællesskabet.

Vi mener det, når vi siger, at vi ønsker at hjælpe borgerne til den størst mulige selvstændighed og kontinuerlig udvikling. Vi mener det, når vi siger, at vi ønsker en anerkendende, respektfuld tone i en så ligeværdig relation, som det er muligt at skabe.

Vi er fagligt ambitiøse og vi har forventninger til hinandens indsats, både den aktuelle og fremtidige.

Vi vil trives og være stolte over det vi kan. For os handler godt arbejdsmiljø om stærk faglighed og et sundt og tillidsfuldt samarbejde. Det er faglighed og de gode kollegaer der bærer os igennem de svære dage, ligesom der er faglighed og gode kollegaer der gør os i stand til at nå vores mål.

Botilbuddene definerer kompetencer som evnen til at håndtere en mangfoldighed af kvalifikationer på samme tid i et komplekst opgavefelt.

Kompetenceudvikling er ny viden, færdigheder eller holdninger hos medarbejderne. Det er en forøgelse, supplering eller forandring af medarbejdernes eksisterende kompetencer.

Det er den rette kombination af viden, færdigheder og adfærd, der sætter medarbejderen, gruppen eller organisationen i stand til at løse forskellige opgaver på en tilfredsstillende måde.

Udvikling af kompetencer er altså ikke alene formel uddannelse eller kursusdeltagelse. Det er også, at tilegne sig evne og skabe mulighed for, at anvende de kvalifikationer (faglige, personlige og sociale), som man er i besiddelse af.

Kompetenceudviklingsplanen på Botilbuddene består derfor af flere aspekter, herunder blandt andet;

  • Uddannelse
  • Kurser
  • Supervision
  • Oplæring
  • Tema/gruppearbejde

Ansøgninger til opslåede stillinger modtages kun via kommunens rekrutteringssystem, som du får adgang til ved at åbne stillingsopslaget på kommunens hjemmeside. 

Ansøgninger om tilkaldetimer/afløsning modtages løbende. 

Vi forventer minimum en kort motiveret ansøgning og et CV.

Vi bekræfter modtagelsen og lader høre fra os såfremt vi ønsker at se dig til en samtale. 

Her finder du ledige stillinger i Halsnæs Kommune

Studerende og praktik

Nedenfor kan du kort læse om pædagog og PAU studerende, virksomhedspraktik, løntilskud og erhvervspraktik, hvilke er de typer studerende vi modtager.

Vi sætter stor pris på den udvikling en studerende tilbyder os andre. Der er læring i at blive set på med fremmede øjne, særligt af en studerende. Når fokus er på at stille spørgsmål til tilgang, metoder, relationer kvalificeres vores tanker og handlinger.

Vi er i høj grad opmærksomme på at ”nye mennesker”, i team’sene i kortere perioder, ikke må være til gene for borgerne. Vores mulighed for at modtage studerende, virksomhedspraktikanter og erhvervspraktikanter er derfor altid afhængig af den aktuelle situation i det enkelte team.

Pædagogstuderende

Vi har regelmæssigt pædagogstuderende. Flere af vores studerende har efterfølgende søgt og fået job hos os. Det tager vi som en anerkendelse .

Vi tager normalvis ikke studerende i prøvepraktik

Du kan se vores praktikstedsbeskrivelser her: Load PDF for både Trekløveret og Midgården

PAU studerende

Vi har selv flere uddannede pædagogiske assistenter og tager gerne i mod studerende. Oftest vil jeres praktikforløb blive fulgt af en praktikvejleder for de pædagogstuderende.

Virksomhedspraktik

Skal du i virksomhedspraktik  så kan vi lejlighedsvist tilbyde praktik inden for områderne pædagogik/social/pleje, pedel/teknisk servicemedarbejder, køkkenmedhjælper og rengøring.

Muligheden for virksomhedspraktik er afhængig af vores aktuelle ressourcer på området og vil altid være baseret på en individuel vurdering af dine kompetencer og situation.

Hvis du er interesseret skal du henvende dig til din sagsbehandler i kommunen, som kan hjælpe dig med at undersøge mulighederne yderligere.

Løntilskud

Vi tilbyder lejlighedsvist løntilskudsjob, såfremt vi vurderer at der er en ledig stilling du kan søge efterfølgende og en reel mulighed for at vi kan opkvalificere dig til at varetage funktionen.

Erhvervspraktik

Erhverspraktikanter er velkomne i begrænset omfang i de teams, hvor borgerne og vores ressourcer kan håndtere dette. Hvis du gerne vil i erhvervspraktik hos os tilbyder vi dette inden for områderne pædagogik/social/pleje, pedel/teknisk servicemedarbejder, køkkenmedhjælper og rengøring.

Du skal sende en motiveret ansøgning til den daglige leder på det område du ønsker at søge.

Anne Julie Kimmer Lorentzen
Virksomhedsleder
Center for Botilbud og Beskæftigelse