Jord

Jordflytning væk fra en ejendom i områdeklassificeringen skal anmeldes til kommunen

Flytning af jord

Du har pligt til at anmelde til kommunen, hvis du flytter mere end 1 m3 væk fra din ejendom, hvis din ejendom ligger inden for områdeklassificeringen. Jordflytninger skal også anmeldes til kommunen, hvis din ejendom er kortlagt, eller der er mistanke om anden forurening. Reglerne er indført for at forhindre, at lettere forurenet jord spredes til uforurenede arealer.

Alle jordflytninger skal ske via Jordweb

Du skal selv betale for udgifter til analyser af jorden samt omkostninger til bortskaffelse.

Hvis du har mindre end 1 m3 kan jorden afleveres på en af kommunens genbrugsstationer. Det er gratis at aflevere mindre end 1 m3 på genbrugsstationen.

Hvis jorden ikke ligger i områdeklassificeringen, kan jorden flytte frit. Modtageren af jorden kan dog kræve analyser som dokumentation for, at jorden er ren.  Du skal også være opmærksom på regler for terrænregulering

Områdeklassificering

Folketinget har besluttet, at kommunerne skal registrere alle lettere forurenede grunde i Danmark. Fra den 1. januar 2008 betragtes jorden i alle byer derfor som lettere forurenet, da erfaringer viser, at jord i byerne indeholder partikler fra bilos, industrier mm. I stedet for at registrere enkelte grunde som lettere forurenet, så skal kommunen udpege alle byzoner som lettere forurenede områder. Det kaldes områdeklassificering. Du kan se på kommunens hjemmeside, om din ejendom er omfattet af områdeklassificeringen.

Der kan være nyere udstykninger, som ikke er forurenede til trods for at de i dag ligger i byzone.

Brug din have
For de fleste mennesker betyder det ingenting, at byjorden nu officielt betragtes som lettere forurenet. Man kan stadig dyrke blomster, frugt og grøntsager, og børnene kan stadig lege i haven.

Yderligere information kan fås hos Region Hovedstaden 

Yderligere information

Kortinfo – se om din grund er kortlagt og om du ligger i områdeklassificeringen

Jordstyringsregulativ.

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord” kan findes på Retsinformation.dk 

 

 

 

Sidst opdateret 11. juni 2018

Selvbetjening

Kontakt

Miljø og Teknik
Natur og Miljø
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk

Få svar her