Klima

Er du interesseret i klimaet i Halsnæs Kommune?

I 2008 besluttede Byrådet i Halsnæs Kommune at sætte mere fokus på klimaarbejdet, og i august samme år underskrev borgmesteren to aftaler:

• Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN)
• Kurveknækkeraftale med Elsparefonden

Via Klimakommuneaftalen forpligter kommunen sig til at reducere CO2-udslippet med 2 % om året frem til 2025. Dette svarer til en absolut CO2-reduktion på 1/3 frem til 2025 i forhold til basisåret 2007.

Kurveknækkeraftalen med Elsparefonden gik på, at reducere elforbruget med 2 % om året frem til 2011. Denne aftale er som det ses af regnskabet for 2011 opfyldt, og kommunen har i aftalens løbetid reduceret elforbruget med 11,7 %, hvilket svarer til 2,9 % om året i gennemsnit.

Halsnæs Kommune har med opfyldelsen af kurveknækkeraftalen med Elsparefonden indgået en ny kurveknækkeraftale med Go’Energi gældende fra 2012 til 2017. Her er det ambitiøse mål at nå en samlet besparelsesprocent på 32 %.

Halsnæs Kommunes mest fokuserede tiltag for at nå målet på de 32 % er renovering af kommunale bygninger. Halsnæs Kommune indgik i november 2009 en af danmarkshistoriens hidtil største aftaler med virksomheden YIT A/S – det såkaldte ESCO-projekt - om at spare på energien. ESCO-projektet giver en besparelse af det samlede energiforbrug på 30 %. Gennem ESCO er investeret knap 100 mio. kr., og ad denne vej er Halsnæs Kommune godt på vej med opfyldelse af den nye Kurveknækkeraftale.

Med klimakommuneaftalen og den nye kurveknækkeraftale har kommunen taget et vigtigt skridt for at opfylde mål og forventninger på energi- og miljøområdet i forhold til kommunens Plan- og Agenda 21 strategi.

Det kan du gøre
Transport er også en af de store syndere, hvad CO2-udledning angår. Samkørsel er et at de tiltag, der ville reducere CO2-udledningen mest omkostningseffektivt.

Klimamateriale
Mangler du en hurtig og kompetent tilgang til klimaproblematikken, så er her et par relevante rapporter:

• "Synteserapporten" - Københavns Universitet
 "Den globale opvarmning" - Det Økologiske Råd

Sidst opdateret 5. september 2018
Få svar her