Miljøtilsyn

Kommunerne skal hvert år indberette til Miljøstyrelsen om miljøtilsyn og miljøgodkendelser med virksomheder og landbrug.

Halsnæs Kommune fører miljøtilsyn med en række virksomheder og landbrug i kommunen, som er beskrevet i Miljøtilsynsplan 2018-2021.

 

På Digital MiljøAdministration https://dma.mst.dk kan du finde oplysninger om de tilsynspligtige virksomheder, miljøgodkendelser, tilsynsrapporter og tilsynsindberetninger.

 

Sidst opdateret 13. juli 2018

Selvbetjening

Kontakt

Miljø og Teknik
Natur og Miljø
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk

Få svar her