Skadedyr

Har du spørgsmål om bekæmpelse af dyr som er generende, kan du finde oplysningerne her.

På Skadedyrslaboratoriets hjemmeside www.dpil.dk finder du en skadedyrsguide, hvor du finder information og vejledning om dyr, som du kan støde på indendørs eller omkring din bolig.

Skadedyrlaboratoriet
Forskningscenter Flakkebjerg
Forsøgsvej 1
4200 Slagelse
telefon 45 87 80 55
ssl-konsultation@agrsci.dk

Åbningstid:
mandag - fredag 9 - 12.

På Naturstyrelsens hjemmeside www.naturstyrelsen.dk (se under dyr og planter) kan du finde oplysninger om ræve, mår, dræbersnegl, skovflåt og flagermus.

På Danmarks Biavlerforenings hjemmeside www.biavl.dk (se under bisværm) kan du læse om hvorledes du selv fjerner et hvepsebo og finde sværmfangere, som bor så tæt på din bolig som muligt.

På Dyrenes beskyttelses hjemmeside www.dyrenes-beskyttelse.dk (under dyr i akut nød – dyreambulancer) kan du læse om, hvad du kan gøre, hvis du står med et sygt eller skadet vildt eller ejerløst dyr uden mulighed for selv at bringe det til dyrlægen.

Dyrenes Vagtcentral

Står du i en situation, hvor et dyr er i nød, kan du hele døgnet ringe og få hjælp hos Dyrenes Vagtcentral. Vagtcentralen er oprettet af Dyrenes Beskyttelse og samarbejder bl.a. med Falck, vildtplejestationer, dyreinternater og politiet.

Ring til Dyrenes Vagtcentral på telefon 1812

Døde eller syge vilde dyr

Kontakt Dyrenes Vagtcentral på telefon 18 12. Eller kontakt naturstyrelsens lokale Vildtkonsulent, afdeling Nordsjælland: Niels Erik Worm telefon 72 54 31 94, mobil: 23 21 53 14, new@nst.dk.

Herreløse hunde

En herreløs og tilsyneladende rask hund betragtes som hittegods, og derfor tager politiet sig af dem. De kan kontaktes på telefon 114.  

Syg eller tilskadekommet hund

En syg eller tilskadekommet hund skal til nærmeste dyrlæge, som Falck gratis sørger for. De kan kontaktes på telefon 70 10 20 30.

Læs mere på Dyrenes 112.

Råger

Råger er fredede fugle, men derfor kan de godt opleves som stærkt generende grundet støjen fra kolonier. Ejere af arealer med rågekolonier kan søge Naturstyrelsen om dispensation til regulering. Se nærmerede herom på www.nst.dk. Bekæmpelse af råger på kommunale arealer har været behandlet på et møde for Udvalget for Miljø og Teknik og skal ske ved bortskræmning af rågerne i redebygningsperioden. Se nærmere herom i ”Vejledning om rågebekæmpelse ved bortskræmning”.

 

 

Sidst opdateret 10. december 2018