Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Med indvielsen den 29. maj 2018 er Nationalpark Kongernes Nordsjælland nu en realitet. Forud er gået et stort forarbejde, som har involveret fem nordsjællandske kommuner sammen med en lang række foreninger, organisationer, landmænd og lodsejere.

Udsigt over Arrenæs

De fem nordsjællandske borgmestre er sammen med Nordsjællands Landboforening, Sjællandske Familielandbrug og Kongernes Nordsjællands Natur- og Lodsejerlaug startet forfra med Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Arbejdet er skudt i gang igen af miljøministeren og forligskredsen om nationalpark ”Kongernes Nordsjælland”.

De fem nordsjællandske kommuner overrakte den 12. december 2014 deres forslag til udformningen af Nationalpark Kongernes Nordsjælland til miljøminister Kirsten Brosbøl. Hvis nationalparken får det sidste nik fra forligspartierne, så kan Kongernes Nordsjælland skabe økonomisk vækst, arbejdspladser og øget turisme til hele Nordsjælland.

Efter flere års arbejde har kommunerne Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød nu opnået den nødvendige opbakning til projektet fra lokale organisationer og private grundejere. Hvis ministeren og forligskredsen godkender forslaget, kan Kongernes Nordsjælland dermed blive Danmarks femte nationalpark. Samtidig vil det blive den eneste nationalpark, som bygger på et princip om frivillighed fra alle landmænd og store lodsejere, som har haft mulighed for at vælge nationalparken til eller fra.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland vil bestå af et stort sammenhængende bælte på tværs af Nordsjælland, hvor de store statsejede og kommunale naturområder forbindes gennem private områder. Nationalparken vil forbinde kystlandskaber, åbne landbrugsarealer, søer og skove. Parken vil som den eneste nationalpark i Danmark rumme tre slotte og derudover et hav af herregårde, klostre og andre kulturhistoriske seværdigheder med international attraktionsværdi.

Forslag til Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Det videre arbejde med nationalparken kan følges på Naturstyrelsen hjemmeside www.danmarksnationalparker.dk

Nationalparken kan give nye og bedre muligheder for turismen. Det betyder en øget omsætning for overnatnings- og restaurationsvirksomhed samt øget omsætning for lokale handlende, gårdbutikker med mere. At et område samtidig får status af nationalpark giver desuden bedre muligheder for at brande, markedsføre og udvikle særlige nationalpark-produkter, for eksempel indenfor fødevarer. 

Sidst opdateret 6. august 2018

Kontakt

Halsnæs Kommune
Natur og Miljø
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Tlf. 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk

Få svar her