Farligt affald

Det er vigtigt, at din virksomhed håndterer det farlige affald rigtigt. Ellers kan det forvolde stor og uoprettelig skade på vores miljø.

Ny produktion af farligt affald skal anmeldes til Halsnæs Kommunen. Det kan du gøre på et skema, du skal aflevere til Team Miljø, Halsnæs Kommune.

Farligt affald kan være:

 • Olieaffald, f.eks. smøreolie, spildolie og oliefiltre
 • Kemikalier, f.eks. opløsningsmidler, syrer/baser, insekt- og ukrudtsmidler
 • Maling, lak og lignende
 • Diverse filtre
 • Rengøringsmidler
 • Spraydåser
 • Batterier
 • Medicinrester
 • Lysstofrør og sparepærer
 • Farligt byggeaffald (asbest, PCB, bly, kviksølv, klorparaffiner med videre)

For at komme af med farligt affald har du flere muligheder:

 • Halsnæs Kommunes ordning for indsamling af farligt affald. Kommunen bruger Smoka til indsamling, og du skal tilmelde dig indsamlingen hos dem. De kan også vejlede om brug af de rette emballager og opbevaring. Tilmelding skal ske til Smoka. Afregning for emballering transport og behandling sker direkte med Smoka.
Smoka har to modtagercentre for farligt affald:

Lervangen 1, 2630 Taastrup,
eller
Prøvestenen, U-vej 7, 2300 København S
Kontakt før aflevering til Smoka på telefon 33 22 32 37
Mail: smoka@smoka.dk
Hjemmeside: www.smoka.dk 

Du kan aflevere farligt affald på genbrugsstationerne. Den maximale mængde er 200 kg/år. Din virksomhed skal være tilmeldt genbrugsstationsordningen. Virksomheder har også lov til selv at transportere farligt affald til de to modtagestationer, Halsnæs Kommune har aftaler med. Det kræver, at bilen er godkendt til transport med farligt gods, og chaufføren er uddannet til transport med farligt affald.

Virksomheden kan bede om fritagelse for at benytte den kommunale ordning og lave en aftale med godkendt transportør og modtageanlæg.

 

Sidst opdateret 2. maj 2016

Selvbetjening

Kontakt