Råd og samråd

I Halsnæs findes der forskellige råd og samråd inden for kultur-, idræts-, og fritidsområdet.

Kajakker ved Hvide Klint

I Halsnæs findes en række råd, der varetager interesserne for kommunens mange foreninger på Kultur, Idræts og Fritidsområdet. Rådene varetager rådgivning, information og vejledning af medlemsforeningerne, samtidig med at de fungerer som samarbejdspartnere for kommunen på det pågældende område.

Her kan du læse mere om kommunens råd og samråd:

 

Sidst opdateret 8. juni 2018

Kontakt

Lena Remond Petersen
Kulturkonsulent
Telefon 2153 6117
lekrp@halsnaes.dk 

Astrid Myrup
Kulturkonsulent
Telefon 3069 4823
asmyr@halsnaes.dk