Råd og samråd

I Halsnæs findes der forskellige råd og samråd inden for kultur-, idræts-, og fritidsområdet.

Kajakker ved Hvide Klint

I Halsnæs findes en række råd, der varetager interesserne for kommunens mange foreninger på Kultur, Idræts og Fritidsområdet. Rådene varetager rådgivning, information og vejledning af medlemsforeningerne, samtidig med at de fungerer som samarbejdspartnere for kommunen på det pågældende område.

Her kan du læse mere om kommunens råd og samråd:

 

Sidst opdateret 25. februar 2019

Kontakt

Søren Würtz
Leder af Kultur, Idræt, Demokrati og Erhverv
Telefon 41 60 60 52
soewu@halsnaes.dk 

Lena Remond Petersen (barsel)
Kulturkonsulent
Telefon 21 53 61 17
lekrp@halsnaes.dk